Používanie cookies

Vitajte na webových stránkach www.spontex.cz (ďalej len „webové stránky“).
Ak navštívite naše webové stránky, informácie o navigácii z vášho zariadenia (počítača, touchpadu atď.) na naše webové stránky môžu byť uložené v tzv. cookies inštalovaných vo vašom zariadení. S používaním cookies musíte výslovne súhlasiť a tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Čo sú cookies?
Cookie je malý textový súbor, ktorý na váš pevný disk uloží server navštívenej webovej stránky. Obsahuje určité údaje, napr.:
• názov servera, ktorý súbor cookie zapísal;
• zvyčajne identifikačný údaj (vo forme jedinečného čísla);
• možný koniec platnosti.
Tieto informácie sú na vašom počítači uložené vo forme jednoduchého textového súboru, ktorý server využíva na to, aby si prečítal a zaznamenal informácie.

Na čo slúžia cookies na týchto webových stránkach?
Tieto webové stránky používajú cookies na zhromažďovanie anonymných informácií o vašej činnosti v oblasti vyhľadávania a prezerania na týchto webových stránkach (zobrazené stránky, dátum a čas návštevy atď.). Tieto webové stránky si môžu uvedené informácie prečítať pri následných návštevách. Spoločnosť Mapa používa cookies na tieto účely:
• uľahčiť vám navigáciu na týchto webových stránkach tým, že povoľuje automatické zobrazovanie informácií zadaných pri vašom poslednom prihlásení k vášmu účtu;
• určiť počet návštev na našich webových stránkach. Používame nástroje Google Analytics na vypracovanie štatistických štúdií týkajúcich sa používania týchto webových stránok (počet relácií, dĺžka spojenia atď.);
• zlepšiť relevantnosť a využiteľnosť vášho online zážitku tým, že sa uložia informácie o vašom používaní rôznych súčastí týchto webových stránok (navštívené oddiely a obsah, priebeh návštevy).
Cookies v žiadnom prípade neslúžia na zhromažďovanie osobných údajov o vašej osobe.
Keď sa k našim webovým stránkam pripojíte, môžeme, ak s tým budete súhlasiť, tieto cookies počas 13 mesiacov ukladať na vašom zariadení, čo nám umožní rozpoznať váš prehliadač a druh používaného zariadenia.

Možnosti, ktoré v súvislosti s cookies máte
Bude vám ponúknutých niekoľko príležitostí cookies prijať alebo odmietnuť:
• Cookies môžete prijať tým, že budete ďalej používať naše webové stránky, alebo tým, že nastavíte svoj prehliadač tak, aby sa ukladali na vašom zariadení. Cookies zabudované vo vami prečítaných stránkach a obsahu môžu byť dočasne uložené vo vyhradenej oblasti vášho zariadenia. Budú vo formáte, ktorý prečíta iba ich odosielateľ.
• Môžete takisto svoj softvér nastaviť tak, aby boli cudzie cookies odmietnuté. Možno na to využiť špecifický spôsob deaktivácie navrhovaný pre každý prehliadač uvedený ďalej.

Správa cookies
Správa cudzích cookies a nastavenie možností, ktoré máte k dispozícii, sa v prípade jednotlivých prehliadačov líšia. Postup sa opisuje v nápovede vášho prehliadača a umožňuje zmeniť voľbu, ktorú ste v súvislosti s cookies urobili:
• V prípade prehliadača Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookieswindows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-Cookies
• • V prípade prehliadača Safari™: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en_GB&viewlocale=cs_CZ
• V prípade prehliadača Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs&hlrm=cs
• V případě prohlížeče Firefox™: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
• V prípade prehliadača Opera™: https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html
Súhlas s používaním cookies môžete kedykoľvek a zadarmo zmeniť prostredníctvom nastavenia ponúkaného vaším navigačným softvérom.